O škole

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy.

Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm, kterou navštěvuje k 1. 9. 2020 518 žáků. Školní vzdělávací program „Škola pro život“ je postaven tak, aby vyhovoval všem skupinám žáků.

Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny pro žáky 1. až 4. ročníku prvního stupně. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně.

Škola má tři budovy s učebnami vybavenými interaktivní technikou a uzavřený, výborně vybavený areál s hřištěm a běžeckou dráhou s umělým povrchem.

 


Zápis žáků do budoucích 1. ročníků ZŠ Pražská – rozhodnutí o přijetí

Během měsíce dubna probíhal na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Vzhledem k nařízení vlády mohli rodiče zapsat své dítě pouze distančním způsobem. Děkujeme tímto rodičům za spolupráci. Přehled registračních čísel ...
Zobrazit více...

Informace pro plátce za školní družinu

Žákům prvních a druhých tříd, kteří mají uhrazenu částku za leden až červen, bude po ukončení stavu, kdy je stanovena rotační výuka, navrácena částka za týdny, kdy nemohli docházet do ...
Zobrazit více...

Informace k týdnu od 3. 5. 2021 – POTVRZENÍ STAVU

Na základě rozhodnutí Vlády ČR nastoupí dne 3. 5. 2021 k prezenčnímu vzdělávání i žáci druhého stupně, a to formou rotace, kdy se po týdnu bude střídat distanční a prezenční ...
Zobrazit více...

Rotační výuka od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, pro další průběh vzdělávání na prvním stupni jsme pro příští týdny zvolili dříve již avizovaný způsob rotace. Přítomnost dětí ve škole je podmíněna opakovaným neinvazivním testováním v periodě ...
Zobrazit více...

Informace k zahájení rotačního prezenčního vzdělávání

Vážení rodiče, podle posledního rozhodnutí odpovědných orgánů má být k datu 12. 4. 2021 zahájena prezenční výuka žáků prvního stupně, a to tzv. rotací, kdy bude střídána v týdenních intervalech ...
Zobrazit více...

Technická podpora MS Teams

Žádáme rodiče, pokud kontaktují pana Ondřeje Vraníka ohledně podpory v MS Teams, aby tak učinili výhradně prostřednictvím emailové adresy - info@vhtcomputers.cz nebo o.vranik@seznam.cz. Telefonní kontakt lze využívat pouze formou sms ...
Zobrazit více...

Zápis do 1. ročníků – aktualizace k 22. 3. 2021

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT k průběhu zápisu do 1. tříd příštího školního roku jsme přijali následná organizační opatření. Bohužel, zápis proběhne znovu distančním způsobem.  Doufám, že vývoj epidemické ...
Zobrazit více...

ROZVRHY – platné pro distanční část rotačního vzdělávání

Platné rozvrhy pro distanční vzdělávání 6.A           6.B 7.A           7.B           7.C 8.A         ...
Zobrazit více...

Informace k platbě za školní družinu – leden až červen 2021

Platba se v tomto termínu týká pouze přihlášených žáků z 1. a 2. ročníků. Částka 900,-Kč  - platba převodem na účet 51 – 6901790297/0100 Termín pro úhradu je stanoven do 31. 1 ...
Zobrazit více...
Zápis do 1. ročníků
Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018