Jsme kamarádi

Jsme kamarádi

Dne 18. února byl pro žáky třetích ročníků uskutečněn zážitkový program s názvem „Jsme kamarádi“. Tento projekt vznikl v souvislosti s inkluzí neboli začleňováním hendikepovaných dětí do základních škol bez ohledu na jejich sociální situaci, příslušnost k menšině či druh postižení. Aby děti co nejlépe pochopily, jak se kamarádi s hendikepem a různými specifickými potřebami cítí a také jak jsou znevýhodněni oproti zdravým dětem, bylo jim umožněno vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku, dále chůzi se slepeckou holí, psaní a kreslení nohou a porozumět znakové řeči. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin; přičemž skupina první zkoušela jízdu na invalidním vozíku. Nejprve si zkoušel jízdu každý žák sám, aby zjistil, jak náročné je ovládat vozík pouze rukama a následně za asistence spolužáka. Druhá skupina zkoušela kreslit a psát nohou. Práce to byla pro děti opravdu nelehká, poněvadž měly stálé nutkání přidržovat se rukama podlahy. Žáci ve skupině třetí si vyzkoušeli, jak těžký je život bez zraku. Nejprve byli seznámeni s tzv. Braillovým písmem, což je speciální druh písma určeného pro nevidomé a slabozraké. Následně se zakrytýma očima a za pomocí slepecké hole, zkoušeli projít krátkou překážkovou dráhu. Poslední skupina, která děti zaujala asi nejvíce, se zaměřila na hlucho-němé kamarády a následné uvědomění si jejich handicapu. Nejprve byla dětem představena jednotlivá písmena abecedy znakové řeči a poté se seznámily s jednoduchými frázemi a slovy, jako např. maminka, tatínek, mám tě rád, děkuji, prosím atp. Když se jednotlivé skupiny dětí vystřídaly na všech pozicích a vše si důkladně vyzkoušely, kladnou zpětnou vazbou z celého projektu byl fakt, že téměř všichni zúčastnění dokázali ve znakové řeči vyznakovat své jméno či jméno svým sourozenců. Jednoznačně se shodli na tom, že handicapovaní občané, bez ohledu na druh postižení, to nemají v životě vůbec jednoduché. Děti se dále ve výsledku shodly, že pokud se s handicapovanými kamarády setkají např. ve škole, budou se jim snažit pomáhat, což bylo právě smyslem a osvětou tohoto školního projektu. V této souvislosti chceme poděkovat také žákům z 9. ročníku H. Kadlecové, P. Nguyen, J. Zemanové, K. Horovi, kteří nám při realizaci ochotně pomáhali. Mgr. M. Cásková, Mgr. T. Divišová

Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018