Den indonéské kultury

 Dne 21.3. 2019 proběhl na Základní škole Benátky n/J, Pražská 135 Den indonéské kultury. Jednalo se o kulturní seminář vedený v anglickém jazyce lektory a umělkyněmi indonéské ambasády v Praze. Tato akce prohloubila již dlouholetou spolupráci mezi městem Benátky n/J a indonéskou ambasádou.

     Žáci 6.-9. ročníku se v 50 min. blocích nejprve dozvěděli základní informace a zajímavosti o Indonésii, poté shlédli tance typické pro tuto kulturní oblast a poslechli si písně zahrané na nástroj z bambusu – angklung. Všichni byli velmi překvapeni, když umělkyně zahrály písně „I have a dream“ od Abby nebo oblíbenou lidovou píseň T.G. Masaryka „Ach synku, synku“.

     V poslední třetině semináře si všichni žáci vyzkoušeli jak tanec, tak písně na bambusový angklung. Vše bylo vedeno v uvolněné a přátelské atmosféře a děti si akci moc užily. Navíc si hravou formou procvičily poslech s porozuměním v předmětu anglický jazyk a výuka jim byla takto zpestřena.

 Jaroslav Fröhlich  

Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018