Jarní dějepisné exkurze žáků 7. a 8. ročníků

 Dne 11.4. 2019 proběhla exkurze 8. ročníků nazvaná „renesanční a barokní Praha“. Pod vedením pedagogů Jaroslava Fröhlicha a Magdaleny Tesařové žáci absolvovali prohlídku významných kulturních památek Prahy z doby 16.-18. století. Žáci obou tříd měli pečlivě připravené referáty, které odpřednášeli u konkrétní stavby a vyučující je poté doplnili o zajímavosti a zjistili míru porozumění.

     Z renesančních staveb bych zmínil Belveder a Schwarzenberský palác, z barokních památek Loretu, Černínský palác, Valdštejnský palác, chrám sv. Mikuláše či sochy Karlova mostu. Atrakcí pro děti bylo sledování oficiálního přijetí chorvatské prezidentky Kolindy Grabarové Kitarovičové českým prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Celkově akci hodnotím kladně.

 

     Dne 16.4.2019 proběhla dějepisná exkurze 7. ročníků „Královská cesta aneb gotická Praha“. Pod vedením pedagogů Jaroslava Fröhlicha, Sylvy Buriánové a Jany Nejedlé žáci si prošli nejvýznamnější památky románské a hlavně gotické Prahy a kopírovali tak starou Královskou cestu. U každé stavby jsme se zastavili a vyslechli referát, který si připravili vybraní žáci, učitelé jej následně doplnili o chybějící či zajímavá fakta.

     Žáci ocenili vstup do baziliky sv. Jiří, katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Vladislavského sálu, kde se odehrály důležité historické události. Dále jsme zhlédli Malostranské mostecké věže, Staroměstskou mosteckou věž, Karlův most, radnici na Starém Městě s orlojem, Týnský chrám, Prašnou bránu atd. Akce se povedla a věřím, že se i žákům líbila.

Jaroslav Fröhlich

Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018