Dobrovické muzeum 1.ročníky

V pondělí 7. října se vydala třída 1. B a 1. A na svůj první výlet. Cesta vedla do Dobrovického muzea na interaktivní program „Odpadem to nekončí „ a „Brána recyklace“.

Děti se hned po příjezdu aktivně zapojily do práce na interaktivní tabuli, seznámily se s tím, co se děje s odpadem, který odvezli popeláři. Vyrobily si taštičky pomocí recyklovaných tiskátek. Shlédly pohádku „O ušmudlané planetě“ a prokázaly své znalosti o třídění odpadu. Také si odpočinuly v upravených kontejnerech na odpad, které teď vypadají jako příjemná sedačka.

Den se nám velmi vydařil a vraceli jsme se do školy spokojení a plní zážitků.

Mgr. Ilona Hanušová

 

 

    

 

Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018