Závěrečná slavnost

Čím začít …..asi tím, jak zvláštní byl tento půlrok ve škole, tak byla i neobvyklá i školní závěrečná slavnost. Každý rok jsme se všichni těšili na řadu vystoupení, na ocenění úspěšných žáků, na rozloučení prvňáčků se svými patrony z devátých tříd a hlavně na vyřazení žáků posledního ročníku, vždy spojené s jejich hudebním vystoupením a slovy díků pro všechny zaměstnance naší školy. Bohužel letos to bylo hodně, hodně jiné. Vlastně zůstalo pouze u odekorování deváťaků jejich třídními učitelkami Mgr. Helenou Šmídovou a Mgr. Magdalenou Tesařovou a proslovem ze strany dětí se slovy díků všem těm, kteří s nimi měli co dočinění na naší škole. Jediné co bylo nové, že pan ředitel předal všem vycházejícím jejich poslední vysvědčení na ZŠ Pražská. Zároveň byli ocenění i nejlepší zástupci na okresních kolech olympiád – Jakub Votoupal za zeměpis, František Ložek za anglický jazyk a Lukáš Voborník za Pythagoriádu.

Věřím, že se již tato situace nebude nikdy opakovat, že se již nebude distančně učit a že slavnost zase bude v podobě, na kterou jsme všichni zvyklí.

Mgr. Jana Nejedlá

 

Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018