Rozhodnutí o přijetí do školní družiny

Vzhledem ke skutečnosti, že budou v příštím školním roce otevřena čtyři oddělení školní družiny, jsou  přijati všichni žadatelé, kteří vyplnili přihlášku a obdrželi variabilní symbol pro platbu za školní družinu.

Jmenný seznam nelze podle pravidel GDPR zveřejnit.

Mgr. Jan Novotný

Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018