Informace k platbě za školní družinu – leden až červen 2021

Platba se v tomto termínu týká pouze přihlášených žáků z 1. a 2. ročníků.

Částka 900,-Kč  – platba převodem na účet 51 – 6901790297/0100

Termín pro úhradu je stanoven do 31. 1. 2021.

Variabilní symboly obdrží rodiče u vedoucí vychovatelky Heleny Janouškové

Pro přihlášené žáky 3. a 4. ročníků bude termín pro platbu a variabilní symboly vydány až po vyhlášení epidemického stupně, který umožní jejich nástup do školy a školní družiny.

Mgr. Jan Novotný, ředitel školy

Zápis do 1. ročníků
Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018