Zápis žáků do budoucích 1. ročníků ZŠ Pražská – rozhodnutí o přijetí

Během měsíce dubna probíhal na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Vzhledem k nařízení vlády mohli rodiče zapsat své dítě pouze distančním způsobem. Děkujeme tímto rodičům za spolupráci. Přehled registračních čísel přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 je v tuto chvíli zveřejněn zde na webových stránkách a na vchodových dveřích do staré budovy školy.

Bohužel nám epidemiologická situace a nařízení vlády neumožňuje uskutečnit Den otevřených dveří pro předškoláky, který jsme měli v plánu. Pokud by se situace změnila, byly by informace zveřejněny na webových stránkách školy.

Do prvních tříd bylo zapsáno 45 žáků, uděleno 7 odkladů školní docházky a přerušeno jedno správní řízení. V novém školním roce budou otevřeny dvě první třídy.

Informační schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční ve středu 9. 6. 2021 od 15,30h ve staré budově školy. Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme, aby se na schůzku dostavil pouze jeden zákonný zástupce dítěte (výjimka je střídavá péče). Informační schůzka se koná bez přítomnosti dětí.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na shledání s vámi!

Mgr. Michaela Teplá

Výsledky zápisu 

 

Zápis do 1. ročníků
Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018