pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Výchovné a kariérové poradenství

 

Mgr. Věra Husáková – výchovný poradce pro I. stupeň 

e-mail: vera_husakova@zsbenatky.cz

telefon: 771 275 445

Konzultace: po telefonické domluvě

 

Mgr. Vladana Cacková – výchovný poradce pro II. stupeň a kariérová poradkyně
kabinet č. 308

e-mail: vladana_cackova@zsbenatky.cz

telefon: 770 110 342

Konzultace: čtvrtek 13:30 – 15:15 (po telefonické domluvě)

 

Žákům školy a jejich rodičům je poskytována výchovnou poradkyní poradenská
pomoc:

 • při řešení různých výchovných, prospěchových a dalších problémů
  (problémy v osobních vztazích nebo ve vztazích se spolužáky, neprospěch
  ve škole, problémy se zvládáním učiva, otázky volby dalšího studia);
 • v problematice inkluzivního vzdělávání na základní škole (tj. vzdělávání
  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), a to ve
  spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním
  pedagogickým centrem, s třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů;
 • při řešení problémů spojených se sociálně patologickými jevy ve spolupráci
  s metodikem prevence

Žákům školy a jejich rodičům jsou poskytovány výchovnou poradkyní
informace: 

 • o přijímacím řízení na gymnázia, střední školy a odborná učiliště
 • o možnostech dalšího studia: informační materiály, přihlášky na školy a
  termíny jejich podání, informace o úspěšnosti při přijímacích zkouškách;
 • o dalších organizacích, které žákům a jejich rodičům mohou poskytnout
  odbornou pomoc při řešení osobních nebo rodinných problémů.

 


KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ


 Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí k přihlášce přiložit speciální doporučení školského poradenského zařízení.

V případě, že se uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

Termíny podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat doporučeně poštou.

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se vždy koná jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). Skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura (60 minut)
a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace (70 minut).

Termíny konání jednotné zkoušky – řádný termín:

 • čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín – 13. dubna 2023; 2. termín – 14. dubna 2023
 • obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín – 17. dubna 2023; 2. termín – 18. dubna 2023

Termíny konání jednotné zkoušky – náhradní termín pro všechny uvedené obory:

 • 1. termín – 10. května 2023; 2. termín – 11. května 2023

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, pozvánku zašle uchazečům nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

Svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí přijatý uchazeč odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy:

 • stránky Ministerstva školství  ZDE
 • informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE
 • podrobné informace o přijímacím řízení na konkrétní střední školu najdete na jejích webových stránkách

 

Harmonogram přijímacího řízení -2022-23

 


  Užitečné odkazy při hledání SŠ:

Přehled SŠ v ČR

http://www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

https://www.stredniskoly.cz/

 

Dny otevřených dveří, Burzy škol

https://www.stredniskoly.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/prezentacni-vystavy-ss 

 

Informace o jednotné přijímací zkoušce a zkušební testy

http://www.cermat.cz


  Akce:

 

 

 

 

 

 
Zápis do 1. ročníků
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

 

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018