Výchovné a kariérní poradenství

Mgr. Lucie Brzková
kabinet č. 308

Email: lucie_brzkova@zsbenatky.cz
Konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 15.20 ( dle dohody jiný termín možný)

Žákům školy a jejich rodičům je poskytována výchovnou poradkyní poradenská
pomoc:

 • při řešení různých výchovných, prospěchových a dalších problémů
  (problémy v osobních vztazích nebo ve vztazích se spolužáky, neprospěch
  ve škole, problémy se zvládáním učiva, otázky volby dalšího studia);
 • v problematice inkluzivního vzdělávání na základní škole (tj. vzdělávání
  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), a to ve
  spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním
  pedagogickým centrem, s třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů;
 • při řešení problémů spojených se sociálně patologickými jevy ve spolupráci
  s metodikem prevence

Žákům školy a jejich rodičům jsou poskytovány výchovnou poradkyní
informace: 

 • o přijímacím řízení na gymnázia , střední školy a odborná učiliště
 • o možnostech dalšího studia : informační materiály, přihlášky na školy a
  termíny jejich podání, informace o úspěšnosti při přijímacích zkouškách;
 • o dalších organizacích, které žákům a jejich rodičům mohou poskytnout
  odbornou pomoc při řešení osobních nebo rodinných problémů.

 

 

 

Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018