pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Základní informace

Školu zřizuje město Benátky nad Jizerou. Škola je příspěvkovou organizací.
Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne 30.10.2002.

Jsme základní škola s prvním i druhým stupněm s kapacitou 550 žáků.
Školní vzdělávací program „Škola pro život“ je postaven tak, aby vyhovoval všem skupinám žáků.

Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny přednostně pro žáky 1. až 4. ročníku prvního stupně.
Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně.

Škola má tři budovy s učebnami vybavenými interaktivní technikou a uzavřený,
výborně vybavený areál s hřištěm a běžeckou  dráhou s umělým povrchem

Typ školy: Základní

Adresa: Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.
Telefon: 326 362 196
e-mail: prazska@zsbenatky.cz
ID datové schránky: wfimjmf
IČO: 70997519

 

Ředitel: Mgr. Ladislav Bydžovský
e-mail: ladislav_bydzovsky@zsbenatky.cz

telefon: 771 275 607


Zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Michaela Teplá
e-mail: michaela_tepla@zsbenatky.cz

telefon: 724 958 912


Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Julius Gulyas
e-mail: julius_gulyas@zsbenatky.cz

telefon: 771 275 619


Výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Věra Husáková
e-mail: vera_husakova@zsbenatky.cz

telefon: 771 275 445


Výchovný poradce pro II. stupeň a kariérová poradkyně: Mgr. Vladana Cacková
e-mail: vladana_cackova@zsbenatky.cz

telefon: 770 110 342


Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Magdalena Tesařová

email: magdalena_tesarova@zsbenatky.cz


Vedoucí vychovatelka: Helena Janoušková
e-mail: helena_janouskova@zsbenatky.cz

telefon: 606 647 060


Vedoucí školní jídelny: Zdena Heuchelová
Telefon školní jídelny: 778 114 557
Email školní jídelny: skolnijidelnabenatky@centrum.cz


Sekretářka: Magdaléna Kňažková
Školník: Jaroslav Souček

Provozní doba sekretariátu školy:

Pondělí – čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 14:00

Informace:

  • Škola se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími vyhláškami.
  • Výuka probíhá podle výukového programu Škola pro život.
  • Postup při vyřizování žádostí o informace, stížností či podnětů se řídí zákonem č.106/1999.
  • Ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat včasné a správné vyřízení žádostí o informace, stížností a oznámení. Forma může být ústní nebo písemná.
  • Lhůty pro vyřizování stížností jsou: 10 dnů od doručení se vyřizují jednodušší stížnosti, do 30 dnů se vyřizují všechny ostatní stížnosti kromě výjimek.
  • Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkum a následně i o komisionální přezkoušení.

Sponzoři školy:

Gravograph ČR – O.Lang
KNIHY NA BURZE – J. Rákosníková
Q IT Support s.r.o.
VTOS s.r.o. – M.Vtelenská
Zápis do 1. ročníků
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

 

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018