od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  1.A  (Radov Eva)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Rd
(2)

M
Rd
(2)

Tv
Rd
(hala)

Tv
Rd
(hala)

 
 
-- OBD --

     

 

t

 

M
Rd
(2)

j
Rd
(2)

Pr
Rd
(2)

j
Rd
(2)

 
 
-- OBD --

     

 
S
t

 

j
Rd
(2)

M
Rd
(2)

j
Rd
(2)

Hv
Rd
(2)

 
 
-- OBD --

     

 

t

 

M
Rd
(2)

j
Rd
(2)

Vv
Rd
(2)

j
Rd
(2)

 
 
-- OBD --

     

 
P

 

j
Rd
(2)

Pr
Rd
(2)

P
Rd
(2)

j
Rd
(2)

 
 
-- OBD --

     

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  1.B  (Hanuov Ilona)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Ha
(5)

M
Ha
(5)

j
Ha
(5)

Pr
Ha
(5)

 
 
-- OBD --

     

 

t

 

M
Ha
(5)

j
Ha
(5)

Vv
Ha
(5)

Pr
Ha
(5)

 
 
-- OBD --

     

 
S
t

 

j
Ha
(5)

Tv
Ha
(hala)

P
Ha
(5)

j
Ha
(5)

 
 
-- OBD --

     

 

t

 

M
Ha
(5)

j
Ha
(5)

Tv
Ha
(hala)

j
Ha
(5)

 
 
-- OBD --

     

 
P

 

j
Ha
(5)

M
Ha
(5)

Hv
Ha
(5)

j
Ha
(5)

 
 
-- OBD --

     

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  2.A  (Bradov Miloslava)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Br
(14)

M
Br
(14)

Pr
Br
(14)

j
Br
(14)

 
 
-- OBD --

     

 

t

 

j
Br
(14)

M
Br
(14)

j
Br
(14)

P
Br
(14)

 
 
-- OBD --

     

 
S
t

 

M
Br
(14)

j
Br
(14)

Tv
Br
(hala)

Tv
Br
(hala)

j
Br
(14)

 
 
-- OBD --

   

 

t

 

j
Br
(14)

M
Br
(14)

Pr
Br
(14)

j
Br
(14)

Hv
Vn
(14)

 
 
-- OBD --

   

 
P

 

M
Br
(14)

j
Br
(14)

Vv
Br
(14)

j
Br
(14)

 
 
-- OBD --

     

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  2.B  (Vonkov Eva)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Vn
(13)

M
Vn
(13)

Pr
Vn
(13)

j
Vn
(13)

 
 
-- OBD --

     

 

t

 

M
Vn
(13)

j
Vn
(13)

M
Vn
(13)

j
Vn
(13)

Hv
Vn
(14)

 
 
-- OBD --

   

 
S
t

 

j
Vn
(13)

M
Vn
(13)

j
Vn
(13)

P
Vn
(13)

 
 
-- OBD --

     

 

t

 

j
Vn
(13)

M
Vn
(13)

Pr
Vn
(13)

j
Vn
(13)

Vv
Br
(13)

 
 
-- OBD --

   

 
P

 

Tv
Vn
(hala)

Tv
Vn
(hala)

j
Vn
(13)

j
Vn
(13)

 
 
-- OBD --

     

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  3.A  (Frumarov Lucie)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Fl
(mim)

M
Fl
(mim)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

Pr
Fl
(mim)

j
Fl
(mim)

 
 
-- OBD --

   

Aj (A3Fl)
Fl
(mim)

 

t

 

Tv
Fl
(hala)

Tv
Fl
(hala)

j
Fl
(mim)

M
Fl
(mim)

j
Fl
(mim)

 
 
-- OBD --

   

 
S
t

 

j
Fl
(mim)

M
Fl
(mim)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

j
Fl
(mim)

Hv
Rd
(2)

 
 
-- OBD --

   

Aj (A3Fl)
Fl
(mim)

 

t

 

M
Fl
(mim)

j
Fl
(mim)

Pr
Fl
(mim)

j
Fl
(mim)

 
 
-- OBD --

     

 
P

 

j
Fl
(mim)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

M
Fl
(mim)

Vv
Fl
(mim)

P
Ph
(mim)

 
 
-- OBD --

   

Aj (A3Fl)
Fl
(mim)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  3.B  (Poluhov Jana)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Ph
(11)

M
Ph
(11)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

Pr
Ph
(11)

j
Ph
(11)

 
 
-- OBD --

   

Aj (A3Bn)
Bn
(11)

 

t

 

j
Ph
(11)

M
Ph
(11)

Tv
Ph
(hala)

Tv
Ph
(hala)

j
Ph
(11)

 
 
-- OBD --

   

 
S
t

 

j
Ph
(11)

M
Ph
(11)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

Pr
Ph
(11)

j
Ph
(11)

 
 
-- OBD --

   

Aj (A3Bn)
Bn
(11)

 

t

 

M
Ph
(11)

j
Ph
(11)

Vv
Ph
(11)

P
Ph
(11)

j
Ph
(11)

 
 
-- OBD --

   

 
P

 

j
Ph
(11)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

M
Ph
(11)

Hv
Ph
(11)

 
 
-- OBD --

     

Aj (A3Bn)
Bn
(11)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  3.C  (Cskov Miroslava)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Ca
(mim)

M
Ca
(mim)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

j
Ca
(mim)

Pr
Ca
(mim)

 
 
-- OBD --

   

Aj (A3Te)
Te
(16)

 

t

 

M
Ca
(mim)

j
Ca
(mim)

Hv
Ca
(mim)

j
Ca
(mim)

 
 
-- OBD --

     

 
S
t

 

j
Ca
(mim)

M
Ca
(mim)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

j
Ca
(mim)

Pr
Ca
(mim)

 
 
-- OBD --

   

Aj (A3Te)
Te
(16)

 

t

 

j
Ca
(mim)

M
Ca
(mim)

Vv
Ca
(mim)

P
Ca
(mim)

j
Ca
(mim)

 
 
-- OBD --

   

 
P

 

M
Ca
(mim)

Aj (A3Ms)
Ms
(204)

Tv
Ca
(hala)

Tv
Ca
(hala)

j
Ca
(mim)

 
 
-- OBD --

   

Aj (A3Te)
Te
(16)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  4.A  (Grtlerov Ivana)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Gt
(21)

M
Gt
(21)

P
Gt
(21)

j
Gt
(21)

Inf
Gt
(6)

 
 
-- OBD --

   

 

t

 

M
Gt
(21)

j
Gt
(21)

Aj (TeA3)
Te
(16)

Vla
Gt
(21)

P
Gt
(21)

 
 
-- OBD --

   

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 
S
t

 

j
Gt
(21)

Aj (TeA3)
Te
(16)

M
Gt
(21)

P
Gt
(21)

Tv
Gt
(hala)

Tv
Gt
(hala)

 
 
-- OBD --

 

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 

t

 

M
Gt
(21)

j
Gt
(21)

Vla
Gt
(21)

j
Gt
(21)

Vv
Gt
(21)

Vv
Gt
(21)

 
 
-- OBD --

 

 
P

 

j
Gt
(21)

M
Gt
(21)

Aj (TeA3)
Te
(16)

Hv
Gt
(21)

 
 
-- OBD --

     

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  4.B  (Krajov Jitka)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Kj
(18)

M
Kj
(18)

P
Kj
(18)

Inf
Kj
(6)

Hv
Kj
(18)

j
Kj
(18)

 
 
-- OBD --

 

 

t

 

M
Kj
(18)

j
Kj
(18)

Aj (FlA3)
Fb
(18)

Vla
Kj
(18)

Vv
Kj
(18)

Vv
Kj
(18)

 
 
-- OBD --

 

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 
S
t

 

j
Kj
(18)

Aj (FlA3)
Fb
(18)

M
Kj
(18)

P
Kj
(18)

P
Kj
(18)

 
 
-- OBD --

   

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 

t

 

Tv
Kj
(hala)

Tv
Kj
(hala)

j
Kj
(18)

M
Kj
(18)

Vla
Kj
(18)

 
 
-- OBD --

   

 
P

 

j
Kj
(18)

M
Kj
(18)

Aj (FlA3)
Fb
(18)

j
Kj
(18)

 
 
-- OBD --

     

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  4.C  (Huskov Vra)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Hs
(22)

M
Hs
(22)

Vla
Hs
(22)

j
Hs
(22)

Tv
Hs
(hala)

Tv
Hs
(hala)

 
 
-- OBD --

 

 

t

 

M
Hs
(22)

j
Hs
(22)

Aj (BnA3)
Bn
(22)

P
Hs
(22)

P
Hs
(22)

 
 
-- OBD --

   

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 
S
t

 

j
Hs
(22)

Aj (BnA3)
Bn
(22)

M
Hs
(22)

Vla
Hs
(22)

Hv
Hs
(22)

 
 
-- OBD --

   

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 

t

 

M
Hs
(22)

j
Hs
(22)

P
Hs
(22)

j
Hs
(22)

Vv
Hs
(22)

Vv
Hs
(22)

 
 
-- OBD --

 

 
P

 

j
Hs
(22)

M
Hs
(22)

Aj (BnA3)
Bn
(22)

Inf
Hs
(6)

 
 
-- OBD --

     

Aj (MtA3)
Ms
(204)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  5.A  (Mlochov Jana)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

Tv
Ml
(hala)

Tv
Ml
(hala)

j
Ml
(15)

M
Ml
(15)

Aj (AjFr)
Ms
(204)

j
Ml
(15)

 
 
-- OBD --

 

Aj (AjFb)
Fb
(15)

 

t

 

M
Ml
(15)

j
Ml
(15)

Vv
Ml
(15)

Vv
Ml
(15)

Vla
Ml
(15)

 
 
-- OBD --

   

 
S
t

 

j
Ml
(15)

M
Ml
(15)

P
Ml
(15)

P
Ml
(15)

j
Ml
(15)

 
 
-- OBD --

   

 

t

 

M
Ml
(15)

Aj (AjFr)
Ms
(204)

j
Ml
(15)

Vla
Ml
(15)

P
Ml
(15)

 
 
-- OBD --

   

Aj (AjFb)
Fb
(15)

 
P

 

j
Ml
(15)

M
Ml
(15)

Hv
Ml
(15)

Aj (AjFr)
Ms
(204)

j
Ml
(15)

 
 
-- OBD --

   

Aj (AjFb)
Fb
(15)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  5.B  (Mouchov Jana)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Mo
(12)

M
Mo
(12)

Vla
Mo
(12)

j
Mo
(12)

Aj (AjBn)
Bn
(311)

 
 
-- OBD --

   

Aj (AjTe)
Fr
(12)

 

t

 

M
Mo
(12)

j
Mo
(12)

P
Mo
(12)

Aj (AjBn)
Bn
(311)

Tv
Mo
(hala)

Tv
Mo
(hala)

 
 
-- OBD --

 

Aj (AjTe)
Fr
(12)

 
S
t

 

j
Mo
(12)

M
Mo
(12)

Vla
Mo
(12)

P
Mo
(12)

j
Mo
(12)

 
 
-- OBD --

   

 

t

 

M
Mo
(12)

Aj (AjBn)
Bn
(311)

j
Mo
(12)

Vv
Mo
(12)

Vv
Mo
(12)

 
 
-- OBD --

   

Aj (AjTe)
Fr
(12)

 
P

 

j
Mo
(12)

M
Mo
(12)

P
Mo
(12)

Hv
Mo
(12)

j
Mo
(12)

 
 
-- OBD --

   

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  6.A  (Nejedl Vladislav)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

Aj (Aj33)
Fb
(305)

Inf
No
(108)

j
Di
(311)

P
Pb
(304)

M
Ts
(216)

 
 
-- OBD --

   

Aj (Aj34)
Fr
(205)

 

t

 

M
Ts
(216)

F
Ts
(216)

Z
Nj
(206)

j
Di
(205)

 
 
-- OBD --

Vv
Ca
(305)

Vv
Ca
(305)

 

 
S
t

 

D
Pb
(310)

j
Di
(311)

Vz
Di
(205)

VO
d
(215)

Aj (Aj33)
Fb
(305)

M
Ts
(216)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj34)
Fr
(205)

 

t

 

P
Pb
(310)

j
Di
(304)

Aj (Aj33)
Fb
(305)

F
Ts
(216)

L: P (6AD)
Te
(104)

L: P (6AD)
Te
(104)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj34)
Fr
(205)

L: P (6ACh)
Nj
(k004)

L: P (6ACh)
Nj
(k004)

 
P

 

Z
Nj
(206)

M
Ts
(216)

D
Pb
(206)

Hv
Nj
(206)

Tv (6AD)
Ne

Tv (6AD)
Ne

 
 
-- OBD --

 

Tv (6ACh)
Nj
(hala)

Tv (6ACh)
Nj
(hala)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  6.B  (Rkosnkov Klra)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

Aj (Aj31)
Ms
(204)

D
Pb
(205)

j
Ne
(105)

M
Ms
(206)

Vv
Pb
(305)

Vv
Pb
(305)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj34)
Fr
(205)

 

t

 

P
Bz
(310)

M
Ms
(105)

VO
d
(215)

Hv
Ra
(218)

 
 
-- OBD --

L: P (6BD)
Br
(104)

L: P (6BD)
Br
(104)

 

L: P (6Bch)
(k004)

L: P (6Bch)
(k004)

 
S
t

 

j
Ne
(105)

Z
Pb
(206)

F
Ra
(304)

Inf
Ts
(108)

Aj (Aj31)
Ms
(204)

M
Ms
(311)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj34)
Fr
(205)

 

t

 

M
Ms
(205)

P
Bz
(310)

Aj (Aj31)
Ms
(204)

j
Ne
(105)

D
Pb
(205)

 
 
-- OBD --

   

Aj (Aj34)
Fr
(205)

 
P

 

Vz
Di
(105)

F
Ra
(304)

j
Ne
(105)

Z
Pb
(310)

Tv (6BD)
Ne

Tv (6BD)
Ne

 
 
-- OBD --

 

Tv (6Bch)
Nj
(hala)

Tv (6Bch)
Nj
(hala)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  6.C  (Matyskov Eva)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

Aj (Aj32)
Bn
(311)

j
Bn
(311)

F
Ts
(216)

P
Bz
(310)

VO
d
(215)

Hv
Ms
(218)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj34)
Fr
(205)

 

t

 

Vz
Di
(305)

j
Bn
(311)

Inf
Ts
(108)

M
Ms
(206)

 
 
-- OBD --

S: P (6CCh)
(k004)

S: P (6CCh)
(k004)

 

S: P (6Cd)
Br
(104)

S: P (6Cd)
Br
(104)

 
S
t

 

F
Ts
(216)

P
Bz
(310)

Z
Pb
(216)

M
Ms
(216)

Aj (Aj32)
Bn
(311)

D
Pb
(215)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj34)
Fr
(205)

 

t

 

j
Bn
(311)

D
Pb
(205)

Aj (Aj32)
Bn
(311)

M
Ms
(305)

Tv
Ne
(hala)

Tv
Ne
(hala)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj34)
Fr
(205)

 
P

 

j
Bn
(311)

Z
Pb
(105)

Vv
Ja
(305)

Vv
Ja
(305)

M
Ms
(206)

 
 
-- OBD --

   

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  7.A  (Frhlich Jaroslav)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

Z
Nj
(206)

j
d
(215)

M
k
(305)

Aj (Aj42)
Fr
(205)

Vz
Di
(205)

P
Bz
(310)

 
 
-- OBD --

D
Fr
(205)

Aj (Aj43)
Bn
(311)

 

t

 

Nj (N7Ma)
Ma
(218)

M
k
(206)

S: Vv
Nm
(305)

S: Vv
Nm
(305)

j
d
(215)

D
Fr
(205)

 
 
-- OBD --

 

(7R)
Ra
(304)

L: P (6Ach)
(k004)

L: P (6Ach)
k
(104)

Rj (R7Ms)
Ms
(204)

L: P (6AD)
k
(104)

L: P (6AD)
(k004)

 
S
t

 

Aj (Aj42)
Fr
(205)

F
No
(304)

j
d
(215)

P
Bz
(310)

 
 
-- OBD --

Z
Nj
(206)

Tv (6Ach)
Nj
(hala)

Tv (6Ach)
Nj
(hala)

Aj (Aj43)
Bn
(311)

Tv (6AD)
Ne

Tv (6AD)
Ne

 

t

 

j
d
(215)

M
k
(305)

VO
Di
(105)

Aj (Aj42)
Fr
(205)

F
No
(105)

 
 
-- OBD --

   

Aj (Aj43)
Bn
(311)

 
P

 

Nj (N7Ma)
Ma
(218)

M
k
(311)

j
d
(215)

D
Fr
(205)

Hv
Fr
(205)

 
 
-- OBD --

   

(7R)
Ra
(304)

Rj (R7Ms)
Ms
(204)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  7.B  (Nejedl Jana)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
Ne
(105)

M
k
(206)

P
Bz
(310)

Aj (Aj41)
Fb
(204)

F
Ra
(304)

 
 
-- OBD --

Vz
Di
(205)

 

Aj (Aj43)
Bn
(311)

 

t

 

Nj (N7Ma)
Ma
(218)

F
Ra
(304)

S: P (6Bch)
(k004)

S: P (6Bch)
k
(104)

j
Ne
(105)

Z
Nj
(206)

 
 
-- OBD --

 

(7R)
Ra
(304)

S: P (6BD)
k
(104)

S: P (6BD)
(k004)

Rj (R7Ms)
Ms
(204)

L: Vv
Nm
(305)

L: Vv
Nm
(305)

 
S
t

 

Aj (Aj41)
Fb
(305)

M
k
(305)

j
Ne
(105)

D
Pb
(206)

 
 
-- OBD --

Hv
Ne
(105)

Tv (6Bch)
Nj
(hala)

Tv (6Bch)
Nj
(hala)

Aj (Aj43)
Bn
(311)

Tv (6BD)
Ne

Tv (6BD)
Ne

 

t

 

M
k
(206)

j
Ne
(105)

P
Bz
(310)

Aj (Aj41)
Fb
(204)

VO
Di
(215)

D
Pb
(205)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj43)
Bn
(311)

 
P

 

Nj (N7Ma)
Ma
(218)

Z
Nj
(206)

M
k
(311)

j
Ne
(105)

D
Pb
(310)

 
 
-- OBD --

   

(7R)
Ra
(304)

Rj (R7Ms)
Ms
(204)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  8.A  (Burinov Sylva)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

F
Ra
(304)

Rj (Rj)
Ms
(204)

D
Fr
(205)

M
Ts
(105)

Z
Nj
(206)

 
 
-- OBD --

j
Bn
(311)

Regv
Bn
(311)

(p18)
Ra
(304)

Nj (Nj18)
Ma
(218)

 

t

 

j
Bn
(311)

Aj (Aj51)
Fb
(305)

D
Fr
(205)

P
Bz
(310)

Hv
Bn
(311)

 
 
-- OBD --

Tv (6Ach)
Nj
(hala)

Tv (6Ach)
Nj
(hala)

Tv (6A D)
Ne

Tv (6A D)
Ne

 
S
t

 

Rj (Rj)
Ms
(204)

M
Ts
(216)

Aj (Aj51)
Fb
(305)

j
Bn
(311)

Ch
Ra
(304)

 
 
-- OBD --

L: P (6Ach)
(k004)

L: P (6Ach)
k
(104)

(p18)
Ra
(304)

L: P (6A D)
k
(104)

L: P (6A D)
(k004)

Nj (Nj18)
Ma
(218)

 

t

 

M
Ts
(216)

Z
Nj
(206)

F
Ra
(304)

Ch
Ra
(304)

Aj (Aj51)
Fb
(305)

j
Bn
(311)

 
 
-- OBD --

 

 
P

 

Aj (Aj51)
Fb
(305)

VO
d
(215)

P
Bz
(310)

M
Ts
(216)

Vv
Fb
(305)

Vv
Fb
(305)

 
 
-- OBD --

 

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  8.B  (Frumarov Blanka)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

j
d
(215)

Rj (Rj)
Ms
(204)

Ch
Ra
(304)

M
k
(305)

 
 
-- OBD --

VO
d
(215)

Vv
Fb
(305)

Vv
Fb
(305)

(p18)
Ra
(304)

Nj (Nj18)
Ma
(218)

 

t

 

Z
Nj
(206)

Aj (Aj51)
Fb
(305)

P
Bz
(310)

j
d
(215)

M
k
(216)

 
 
-- OBD --

Tv (6Bch)
Nj
(hala)

Tv (6Bch)
Nj
(hala)

Aj (Aj53)
Fr
(205)

Tv (6B d)
Ne

Tv (6B d)
Ne

 
S
t

 

Rj (Rj)
Ms
(204)

D
Fr
(205)

Aj (Aj51)
Fb
(305)

F
Ra
(304)

 
 
-- OBD --

Regv
Fr
(205)

S: P (6Bch)
k
(104)

S: P (6Bch)
(k004)

(p18)
Ra
(304)

Aj (Aj53)
Fr
(218)

S: P (6B d)
(k004)

S: P (6B d)
k
(104)

Nj (Nj18)
Ma
(218)

 

t

 

Ch
Ra
(304)

j
d
(215)

Z
Nj
(206)

M
k
(206)

Aj (Aj51)
Fb
(305)

Hv
Fb
(305)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj53)
Fr
(218)

 
P

 

Aj (Aj51)
Fb
(305)

P
Bz
(310)

D
Fr
(205)

M
k
(311)

j
d
(215)

F
Ra
(304)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj53)
Fr
(205)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  9.A  (mdov Helena)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

Nj
Ma
(218)

P
Bz
(310)

j
d
(215)

Z
Nj
(216)

M
k
(105)

 
 
-- OBD --

Tv (Dv)
Ne

Tv (Dv)
Ne

Tv (Chl)
Nj
(hala)

Tv (Chl)
Nj
(hala)

 

t

 

M
k
(205)

j
d
(215)

F
Ra
(304)

D
Ne
(105)

Aj (Aj62)
Fr
(205)

 
 
-- OBD --

VO
Ts
(216)

Ch
Ra
(304)

Aj (Aj63)
No
(218)

 
S
t

 

Z
Nj
(206)

j
d
(215)

M
k
(311)

Aj (Aj62)
Fr
(205)

S: Vv
Bz
(310)

S: Vv
Bz
(310)

 
 
-- OBD --

 

L: P (Dv)
k
(104)

L: P (Dv)
(k004)

Aj (Aj63)
No
(218)

L: P (Chl)
(k004)

L: P (Chl)
k
(104)

 

t

 

D
Ne
(105)

Nj
Ma
(218)

M
k
(216)

j
d
(215)

Vz
Ts
(216)

Hv
d
(215)

 
 
-- OBD --

 

 
P

 

M
k
(215)

Aj (Aj62)
Fr
(205)

F
Ra
(304)

j
d
(215)

Ch
Ra
(304)

P
Bz
(310)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj63)
No
(218)

 

od 2.9.2019

Zkladn kola Bentky nad Jizerou, Prask 135  9.B  (Tesaov Magdalena)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

M
Ts
(216)

VO
Ts
(216)

Z
Nj
(206)

j
d
(215)

P
Bz
(310)

 
 
-- OBD --

Tv (Dv)
Ne

Tv (Dv)
Ne

Tv (Chl)
Nj
(hala)

Tv (Chl)
Nj
(hala)

 

t

 

j
d
(215)

Nj
Ma
(218)

D
Ne
(105)

M
Ts
(216)

Aj (Aj61)
Fb
(305)

 
 
-- OBD --

Ch
Ra
(304)

Hv
Ts
(216)

Aj (Aj62)
Fr
(205)

 
S
t

 

j
d
(215)

D
Ne
(105)

Z
Nj
(206)

Aj (Aj61)
Fb
(305)

S: P (Dv)
k
(104)

S: P (Dv)
(k004)

 
 
-- OBD --

 

S: P (Chl)
(k004)

S: P (Chl)
k
(104)

Aj (Aj62)
Fr
(205)

L: Vv
Bz
(310)

L: Vv
Bz
(310)

 

t

 

Nj
Ma
(218)

M
Ts
(216)

j
d
(215)

P
Bz
(310)

Ch
Ra
(304)

F
Ra
(304)

 
 
-- OBD --

 

 
P

 

M
Ts
(216)

Aj (Aj61)
Fb
(305)

M
Ts
(216)

F
Ra
(304)

Vz
Ts
(216)

j
d
(215)

 
 
-- OBD --

 

Aj (Aj62)
Fr
(205)

Zpracovno v systmu Bakali