Search
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wfimjmf

IČO:
70997519

Číslo účtu:
51-6901790297 / 0100

Předvánoční setkání rodičů, žáků a přátel školy

Dne 14.12. se uskutečnil v naší škole předvánoční Den otevřených dveří.

Zpřístupněny byly všechny tři budovy školy a v každé probíhal nějaký program.

Na prvním stupni si děti připravily se svými třídními učitelkami besídky, divadelní představení, malé dílničky nebo drobný prodej vánočních výrobků. Ani školní družina nezahálela a nechala návštěvníky nahlédnout pod pokličku svých činností.

K příjemné předvánoční atmosféře přispěly kuchařky školní jídelny svou výbornou vánočkou, kterou si s čajem mohli návštěvníci vychutnat.

V učebně informatiky si mohli příchozí vyzkoušet různé výukové programy používané na 1.stupni nebo si prohlédnout knihy mimočítankové četby.

V zrekonstruované budově pošty pak probíhaly besídky žáků 4. ročníků, drobný prodej a také si zde mohli dospělí i děti vyzkoušet své jazykové znalosti angličtiny, němčiny nebo ruštiny.

V půdních prostorách pak probíhalo focení ve foto koutku, ukázka virtuální reality speciálními brýlemi a také ukázka práce s tablety, 3D tiskárnou, či Lego robotickou stavebnicí.

Na 2.stupni pak zněly chodbami vánoční koledy v podání našich žáků doprovázených na klavír paní učitelkou Matějkovou. V kuchyňce se peklo a ochutnávalo, v keramické dílně a v dílnách  tvořilo a v odborných učebnách se mohli návštěvníci potkat s modelem lidského těla, nahlédnout do mikroskopů, prohlédnout si vycpaniny zvířat využívané v přírodopise, v učebnách českého a anglického jazyka si vyzkoušet různé hry a kvízy. Ve vestibulu pak nechyběly sportovní aktivity s paní učitelkou Štěpánkovou.

Potěšila nás návštěva bývalých zaměstnanců školy a bývalých žáků. Ceníme si také zájmu rodičů nejen současných, ale i budoucích školáků, kteří využili příležitosti si prostory školy prohlédnout ještě před zápisem do 1.třídy.

Děkuji kolegyním, kolegům, žákům i ostatním zaměstnancům školy za přípravu a realizaci této akce. Rodičům a široké veřejnosti za návštěvu, štědré příspěvky a příjemně strávené odpoledne.

Přejeme všem klidné a radostné vánoční svátky, hlavně pevné zdraví a budeme se v příštím roce těšit na shledanou při další celoškolní akci.

za vedení školy, zaměstnance a žáky ZŠ Pražská

Mgr. Michaela Teplá

 

Projekty