Search

Planeta Česko

Planeta Česko Ve středu 22. listopadu za námi, do školy, přijelo Kino na kolečkách. Velmi rádi jsme využili nabídku filmů a vybrali krásný dokumentární přírodovědecký film Planeta Česko.Třeťákům se film velice líbil a moc hezky jsme si o něm, po skončení promítání, vyprávěli. Děti poznaly divoká zvířata, ptáky a hmyz z blízkého okolí a dozvěděly …

Společné tvoření žáků 4. C a klientů městského centra komplexní péče

Společné tvoření žáků 4. C a klientů městského centra komplexní péče Dne 23. 11. 2023 v rámci předmětu pracovní činnosti žáci 4. C navštívili klienty Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou, se kterými společně tvořili vločky z papíru. Příjemně tak společně strávili dopoledne, tvořili a popovídali si. Mgr. Tereza Holíková, tř.uč.  

Den zdravé výživy ve 2.B

Den zdravé výživy ve 2.B V rámci světového dne zdravé výživy, jsme si přinesli do školy zdravé svačinky, o kterých jsme si povídali. Následně jsme si řekli, co je potravinová pyramida a v pracovních listech kreslili zdravý oběd či plnili různé úkoly na dané téma. Na závěr si děti vybarvily omalovánku s ovocem a zeleninou. Moc nás tento …

Světový den zdravé výživy

Světový den zdravé výživy Ve 3.B jsme se zapojili do akce Světový den zdravé výživy. Každý si přinesl zdravou svačinku. Počasí venku nám nepřálo, a tak jsme si rozložili ve třídě deky a uspořádali si piknik. Pověděli jsme si o zdravé výživě, zásadách stravování a pitném režimu. Posoudili jsme jednotlivé svačinky  z hlediska nutričních hodnot …

Opičí dráha pro 1.C

Opičí dráha pro 1. C V úterý 26. září jsme využili toho, že naši prvňáčci začínají dvěma hodinami tělocviku, a první vyučovací hodiny jsme jim zpestřili opičí dráhou připravenou ve sportovní hale. Na ploše se objevily švédské bedny, trampolíny, žíněnky, lavičky a kužely – to vše tvořilo dráhu, kterou prvňáčci probíhali, plazili se, váleli sudy a …

Dny s dopravní výchovou

Dne 23. října jsme měli možnost zúčastnit se grantového programu Dny s dopravní výchovou od firmy Škoda Auto. Děti ze druhých a třetích tříd měly možnost dozvědět, jak se chovat v roli cyklisty, chodce či jaká je povinná a doporučená výbava pro cyklisty. Názorně jim bylo vysvětleno, jak se poutat v autě a připevnit helmu. Nejzajímavější asi byla …