Search

Školní liga

Školní liga Po dvouměsíční pauze, kdy jsme poctivě chodili bruslit na zimní stadion, jsme se vrátili ke školní lize. Pokračujeme ve fotbale, který jsme začali hrát už na podzim na venkovním hřišti v našem školním areálu. Nyní se kvůli počasí hrají fotbalové zápasy ve sportovní hale. Opět hrají 6. ročníky proti 7. ročníkům a 8. …

Lednová sportovní výzva

Lednová sportovní výzva V lednu jsme se vrátili na hodiny tělocviku do haly. Zlepšujeme se v různých míčových hrách, soutěžíme ve štafetách, děláme gymnastiku. Ale také děláme něco navíc. Máme napříč všemi třídami druhého stupně sportovní výzvu. V říjnu to byla výdrž v prkně, pak jsme dva měsíce bruslili a nyní skáčeme minutu přes švihadlo. Výkony jsou u některých …

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo První prosincový den jsme na naší škole zorganizovali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Sešlo se celkem 25 zájemců, kteří chtěli se svými spolužáky poměřit síly jak v úlohách jazykových, tak stylistických. Tvůrčího ducha a cit pro jazyk prokázali opravdu všichni, celkové pořadí bylo velmi těsné: 1.místo – Markéta Bendlová, 9. …

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR prosince 2023 se uskutečnilo druhé kolo vědomostní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Na Masarykovu střední školu chemickou nás jeli reprezentovat Tereza Pavlíková, Daniel Staško a Lukáš Urban. Nejlepší řešitelku z naší školy byla Tereza Pavlíková, která získala nadpoloviční většinu bodů a to 53,5. Lukáš získal 51 a Daniel 44,5 bodu. …

Na skok do fantazie – výstava Harryho Pottera

Zpráva Jan Nejedlý  Dne 17.10.2023 se uskutečnila akce “ Na skok do fantazie”. V 8 hodin ráno se žáci osmého ročníku ze Základní školy Pražské shromáždili na autobusové zastávce, poté vyrazili autobusem na Černý Most, kde přestoupili na metro a jeli do OC Westfield Chodov, kde si prošli výstavu Harryho Pottera a občerstvili se. Když …

Botanická zahrada

Botanická zahrada Ve středu 18. října jsme spolu se 6. B vyrazili na exkurzi do Botanické zahrady v Praze. Cesta byla příjemná a po hodině jsme dojeli do cíle. Botanická zahrada je obrovská a dělí se do několika částí. Nejdříve jsme se vydali do skleníků se subtropickými a tropickými rostlinami, o kterých nám poutavě vyprávěl pan …

Opičí dráha pro 1.C

Opičí dráha pro 1. C V úterý 26. září jsme využili toho, že naši prvňáčci začínají dvěma hodinami tělocviku, a první vyučovací hodiny jsme jim zpestřili opičí dráhou připravenou ve sportovní hale. Na ploše se objevily švédské bedny, trampolíny, žíněnky, lavičky a kužely – to vše tvořilo dráhu, kterou prvňáčci probíhali, plazili se, váleli sudy a …

Výlet do Mirakula

Jelikož jsme v tomto školním roce pouze dvě devítky a máme tři první třídy, padl patronát nad 1.B tentokrát na naši 8.A. V rámci společného sbližování jsme vyrazili v pátek 22.9. na společný výlet do Mirakula. Počasí nám až na poslední půl hodinu přálo, takže jsme si výlet parádně užili. Prvňáci byli hodní a my jsme se o …

Patronát 9.B a 1.C

Patronát prvních a devátých ročníků září 2023 bylo ve znamení krásného počasí, proto se slavnostní setkání nejstarších a nejmladších žáků mohlo odehrát ve venkovním areálu školy. Prvňáčci dostali od svých velkých kamarádů kornout se sladkostmi a krátký psaný pozdrav s fotografií nebo obrázkem. Společně vystoupali na pódium, přivítali se s paní učitelkou a postupně odešli …