Uzavření školy 27.11.23

Vážení rodiče, vzhledem ke stávce zaměstnanců naší školy dojde v pondělí 27.11.23 k uzavření školy z provozních důvodů. O důvodech naší nespokojenosti se můžete více dočíst v přiložených dokumentech. Věříme, že situaci chápete a nebude pro vás vážnou komplikací, a že nás v našich požadavcích podpoříte. zaměstnanci ZŠ Pražská Účastníci stávky otevřený dopis – zaměstnaci …

Rodičovské schůzky 1. a 2. stupeň

Vážení rodiče, dne 23.11. se budou na naší škole konat třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň. Rozpis třídních schůzek: 1.A individuální termíny 22.11., 23.11. 1.B Individuální termíny 15. – 22.11. 1.C od 15:30 + individuální konzultace 21. a 22.11. 12:00 – 15:00 2.A,B od 15:30 3.A,B od 15:30 4.A,B,C od 15:30 5.A,B od 15:30 …

Volby do školské rady

Vážení rodiče, na přelomu listopadu a prosince bude vyhlášen termín voleb do Školské rady z řad rodičů na období 2024-2026. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. K dnešnímu dni jsou známi dva kandidáti, stávající členové rady. V případě, že máte zájem …

Sdružení rodičů

Vážení rodiče, děkuji za vaší účast na schůzce sdružení rodičů. Platí závěr, na kterém jsme se shodli. Zbytkové peníze ze stávajícího účtu žáka budou vráceny. V případě, že má třídní učitel s třídou naplánované akce do konce kalendářního roku, bude ze stavu účtu žáka k 1.11.23 na tyto akce ještě čerpat. Zůstatek bude následně zaslán …

Tematický den – ZVÍŘÁTKA

V minulém školním roce jsme zkusili každý měsíc jiné téma a mělo to úspěch. Něco se víc líbí dětem prvního stupně, něco těm větším. V pondělí 25.9. jsme měli první letošní tematický den nazvaný ZVÍŘÁTKA. Dalo se to pojmout různě, na prvním stupni k tomu měly některé třídy rovnou projektové dny, jiné se na to připravily …