Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wfimjmf

IČO:
70997519

Číslo účtu:
51-6901790297 / 0100

Adresa: Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.
Telefon: 326 362 196
e-mail: prazska@zsbenatky.cz
ID datové schránky: wfimjmf
IČO: 70997519

 

Ředitel: Mgr. Ladislav Bydžovský
e-mail: ladislav_bydzovsky@zsbenatky.cz

telefon: 771 275 607

Zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Michaela Teplá
e-mail: michaela_tepla@zsbenatky.cz

telefon: 724 958 912

Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Julius Gulyas
e-mail: julius_gulyas@zsbenatky.cz

telefon: 771 275 619

 

Výchovný poradce pro I.stupeň: Mgr. Věra Husáková
e-mail: vera_husakova@zsbenatky.cz

telefon: 771 275 445

Výchovný poradce pro II.stupeň: Mgr. Vladana Cacková
e-mail: vladana_cackova@zsbenatky.cz

telefon: 770 110 342

Metodik prevence sociálně patologických jevů:  Mgr. Magdalena Tesařová

e-mail:  magdalena_tesarova@zsbenatky.cz

 

Vedoucí vychovatelka: Helena Janoušková
e-mail:  helena_janouskova@zsbenatky.cz

telefon: 606 647 060

 

Vedoucí školní jídelny: Heuchelová Zdeňka
Telefon školní jídelny: 778114557
Email školní jídelny: skolnijidelnabenatky@centrum.cz

Pověřenec osobních údajů (DPO) pro účely GDPR: Ondřej Vraník

e-mail: ondrej.vranik@vhtcomputers.cz

 

Kontakty na třídní učitele:

Eva Radová : eva_radova@zsbenatky.cz

Mgr. Ilona Hanušová: ilona_hanusova@zsbenatky.cz

Mgr. Jana Soukupová: jana_soukupova@zsbenatky.cz

Mgr. Věra Husáková: vera_husakova@zsbenatky.cz

Mgr. Barbora Šurovská: barbora_surovska@zsbenatky.cz

Ivana Gürtlerova: ivana_gurtlerova@zsbenatky.cz

Mgr. Jitka Krajčová: jitka_krajcova@zsbenatky.cz

Mgr. Zuzana Kopecká: zuzana_kopecka@zsbenatky.cz

Mgr. Světlana Ventová: svetlana_ventova@zsbenatky.cz

Mgr. Lucie Frumarová Dis: lucie_frumarova@zsbenatky.cz

Mgr. Jana Poluhová: jana_poluhova@zsbenatky.cz

Mgr. Miroslava Cásková: miroslava_caskova@zsbenatky.cz

Mgr. Tereza Divišová: tereza_divisova@zsbenatky.cz

Ing. Olga Přibylová: olga_pribylova@zsbenatky.cz

Mgr. Sylva Buriánová: sylva_burianova@zsbenatky.cz

Mgr. Miloslava Bradáčová: miloslava_bradacova@zsbenatky.cz

Mgr. Helena Šmídová: helena_smidova@zsbenatky.cz

Mgr.Klára Rákosníková: klara_rakosnikova@zsbenatky.cz

Mgr.Magdalena Tesařová: magdalena_tesarova@zsbenatky.cz

Mgr. Jaroslav Fröhlichjaroslav_frohlich@zsbenatky.cz  

Petra Křížová: petra_krizova@zsbenatky.cz

Mgr. Vanda Štěpánková: vanda_stepankova@zsbenatky.cz

 

Kontakty na netřídní učitele:

MgA. Romana Matějková: romana_matejkova@zsbenatky.cz

Mgr.Věra Čížková : vera_cizkova@zsbenatky.cz

Mgr. Naděžda Ságnerová : nadezda_sagnerova@zsbenatky.cz

Mgr. Jan Novotný:  jan_novotny@zsbenatky.cz

Mgr. Vladana Cacková: vladana_cackova@zsbenatky.cz

Bc. Martin Keller: martin_keller@zsbenatky.cz

Bc. Jan Mašek:  jan_masek@zsbenatky.cz

Jakub Hroník: jakub_hronik@zsbenatky.cz

Ing. Markéta Tesařová: marketa_tesarova@zsbenatky.cz

Bc. Pavlína Žižková: pavlina_zizkova@zsbenatky.cz

 

Kontakty na školní družinu:

Helena Janoušková: 606 647 060

Veronika Neumannová: 606 637 256

Kristýna Pabyšková: 606 646 848

Olga Soumarová: 606 624 602

Projekty