Search
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wfimjmf

IČO:
70997519

Číslo účtu:
51-6901790297 / 0100

Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Ilona Hanušová – výchovný poradce pro I. stupeň 

e-mail: ilona_hanusova@zsbenatky.cz

telefon: 771 275 445

Konzultace: po telefonické domluvě

Mgr. Vladana Cacková – výchovný poradce pro II. stupeň a kariérová poradkyně
kabinet č. 308

e-mail: vladana_cackova@zsbenatky.cz

telefon: 770 110 342

Konzultace: úterý 12:45 – 14:30 (po telefonické domluvě)

Žákům školy a jejich rodičům je poskytována výchovnou poradkyní poradenská pomoc:

 • při řešení různých výchovných, prospěchových a dalších problémů (problémy v osobních vztazích nebo ve vztazích se spolužáky, neprospěch
  ve škole, problémy se zvládáním učiva, otázky volby dalšího studia); 
 • v problematice inkluzivního vzdělávání na základní škole (tj. vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), a to ve spolupráci
  s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním
  pedagogickým centrem, s třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů; 
 • při řešení problémů spojených se sociálně patologickými jevy ve spolupráci   
  s metodikem prevence

Žákům školy a jejich rodičům jsou poskytovány výchovnou poradkyní informace:

 • o přijímacím řízení na gymnázia, střední školy a odborná učiliště
  o možnostech dalšího studia: informační materiály, přihlášky na školy
  a
  termíny jejich podání, informace o úspěšnosti při přijímacích zkouškách; 
 • o dalších organizacích, které žákům a jejich rodičům mohou poskytnout  odbornou pomoc při řešení osobních nebo rodinných problémů.  

Kariérové poradenství

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024

    Střední školy talentovou zkouškou 

       ·       přihlášky se podávají v papírové podobě

·       vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ředitelem školy: do 31. října 2023

·        vyhlášení kritérií pro přijímání do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: 
do 31. října 2023

·        termín pro podání přihlášky: do 30. listopadu 2023

·     uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku – JPZ (výjimka: Gymnázium se sportovní přípravou, kam uchazeči konají talentovou zkoušku i JPZ)

·       termín konání talentové zkoušky: pracovní dny od 2. ledna do 15. ledna 2024

      (do oborů vzdělání v konzervatoři: od 15. ledna do 31. ledna 2024; 

             obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2024)    

     

     Ostatní SŠ  –  viz https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se vždy koná jednotná přijímací zkouška 

(kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium

se sportovní přípravou). Skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk 

literatura (60 minut) a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace (70 minut).

   Termíny konání jednotné zkoušky – řádný termín:

       – čtyřleté obory vzdělávání: 

  1. termín – 12. dubna 2024; 2. termín – 15. dubna 2024

       – obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

         1. termín – 16. dubna 2024; 2. termín – 17. dubna 2024

    Termíny konání jednotné zkoušky – náhradní termín pro všechny uvedené obory:

         1. termín – 29. dubna 2024; 2. termín – 30. dubna 2024

 

    Podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy:

       https://www.prihlaskynastredni.cz/

          https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

        

Užitečné odkazy při hledání SŠ:

Přehled SŠ v ČR

http://www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

https://www.stredniskoly.cz

Dny otevřených dveří, Burzy škol

https://www.stredniskoly.cz

Informace o jednotné příjímací zkoušce a zkušební testy

http://cermat.cz

Informace o povoláních

http://www.karierko.cz/profese/

http://www.karierko.cz/videa-podcasty/

http://www.infoabsolvent.cz – v části Vybrali jsme pro žáky ZŠ a jejich rodiče

Projekty